HIZLIİLETİŞİM 0 212 256 44 01

Ceylan Avukatlık Ofisi

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Büromuz ticari şirketlere, büyük çaplı kişisel girişimcilere, özel kuruluşlara, çok uluslu, uluslararası mali kuruluşlara destek sunmaktayız. Şirketlerin dava ve alacaklarının takibi ile şirketlere ticaret hayatına yönelik hukuki mütalaa ve destek vermeyi amaçlamaktayız. Türkiye’de yatırım yapmak isteyen uluslar arası ve ulusal firmalara geniş boyutlu hukuksal tavsiye ve hizmet sağlamaktayız.
 • Şirket kuruluşları, tür (nev’i) değiştirme
 • Yönetim kurulu kararlarının hazırlanması
 • Şirket genel kurul hazırlığı ve genel kurulların düzenlenmesi
 • Hukuki durum değerlendirmeleri (Legal Due Diligence)
 • Denetleyici ve düzenleyici resmi mercilerle ilgili işlemler ve temsil
 • Haksız rekabet hallerinin engellenmesi
 • Sermaye piyasası hukuku
 • Rekabet hukuku
 • Sigorta hukuku
 • Şirket birleşmeleri, devirleri, ortak girişimler
 • Sermaye artırımları ve azaltımları
 • Ticari anlaşmaların müzakere ve yazım safhalarını içeren danışmanlık ve destek hizmeti
 • Ortak girişim ve adi şirket sözleşmeleri
 • Uluslar arası dağıtım sözleşmeleri
 • Franchise sözleşmeleri
 • Bayilik ve kredi sözleşmeleri
 • İnşaat sözleşmeleri
 • Lisans ve acentelik sözleşmeleri
Büromuz özelleştirme hukuku kapsamında; ihale katılım şartnamesi alınması ve incelenmesi, devre konu varlıkların ve işletmelerin hukuki incelemeye tabi tutulması, idari mevzuat yönünden yatırımcılar için hukuki risk analizi yapılması, ihalelere katılım için temsil ve danışmanlık hizmeti verilmesi, imtiyaz sözleşmeleri, teminat işlemleri, ihale sonrası satış ve devir işlemleri, özelleştirilen varlık ya da işletmelerin yeniden yapılandırılması ve faaliyetlerinin ilgili mevzuata uyumunun sağlanması gibi konular yer almaktadır.
Ayrıca müvekkillerimize Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülecek ilişkiler ve çıkan uyuşmazlıkların çözümü için temsil ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

EKİBİMİZLE TANIŞINEKİBİMİZLE TANIŞIN

Bülten Aboneliği

Son Gelişmelerden Haberdar OlunSon Gelişmelerden Haberdar Olun


İLETİŞİM

GÖNDER